Кириши
гра́дъ
ꙁнакъ
Coat of Arms of Kirishi (Leningrad oblast).png
ꙁнамѧ
Flag of Kirishi (Leningrad oblast).png
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсі́ꙗ
Людии обитаѥтъ 55,4 тꙑсѫщѧ
Основанъ ѥстъ 1693


Кириши и роусьскꙑ Кириши · Рѡсі́ѩ Лєниноградьскꙑ области Киришьскꙑ чѧсти гла́вьнъ гра́дъ ѥ́стъ ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Волховѣ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 55 тꙑсѫщь

їсторі́ꙗисправлѥниѥ

Основанъ ѥ́стъ лѣ́та 1693 · оуничьжєнъ бѣ по Въторѣи Свѣтьнѣи Воинѣ · а послѣди пакꙑ сътворєнъ ѥ́стъ ⁙ Нарєчєнъ градъ съ лѣ́та 1965 ѥ́стъ

ꙁьри́ та́кождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ