Красьнодарьскъ краи
Краснодарский край
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсі́ꙗ
ꙁна́къ
ꙁна́мѧ
Главьнъ градъ Красьнодаръ
Ѩꙁꙑци роусьскъ
Людии обитаѥтъ 5 570 945

Красьнодарьскъ краи и роусьскꙑ Краснодарский край · Рѡсїѩ краи ѥстъ ⁙ Сътворѥнъ ѥстъ 1937 лѣта сєптємврїꙗ 13 числа ⁙ Красьнодарьскаѥго краꙗ главьнъ градъ Красьнодаръ ѥсть ⁙ Людии 5 лєѡдръ 570 тꙑсѫщь обитаѥтъ

Красьнодарьскаѥго краꙗ наибол҄ьшє гради

исправлѥниѥ

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ