Ложє ѥстъ иꙁдѣлиѥ дѣлꙗ чєловѣка ⁙ На ложє чєловѣкъ обꙑчаѥмь съпитъ ⁙ Ложє можєтъ бꙑти иꙁъ:

Ложє иꙁъ дрѣва дѣлꙗ ѥдного чєловѣка

Прьво вѣдомо ложє сътворѥно бѣ въ Дрѣвл҄ьнѥмь Єгѷптѣ