Любодѣꙗниѥ єси дѣꙗниѥ чинимо мѫжомъ съ жєноѭ дѣлꙗ приѥмьности и продльжѥниꙗ рода члвьчьского

Опись Любодѣꙗниꙗ

Мъногꙑ лѧнкꙑ мьнѧтъ бо сѥ дѣꙗниѥ подобаѥмо людиѥмъ · бєꙁъ любодѣꙗниꙗ родъ члвьчьскъ прѣстанѥтъ бꙑти

Любодѣꙗниѥ такъждє ѳєологїчьскъ обраꙁъ иматъ ⁙ Наприкладъ хрїстїаньствѣ · исламѣ сѥ дѣꙗниѥ нє подобаѥмо людиѥмъ ⁙ Афрїканьско жє ѩꙁꙑчьство обърѧдꙑ любодѣꙗниꙗ иматъ

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ