Мєждоусѣтиѥ и такожъ Въсєлєньска мрєжа и англїискꙑ Internet · всєлєнска съмѣтатєльна мрєжа основанаꙗ 1969 лѣта Амєрицѣ ѥстъ ⁙ Начѧлѣ сѧ ARPANET нарицаашє ⁙ Нꙑнѣ Мєждоусѣтиѥ 1400 лєѡдръ людии польꙃоуѫтъ

Мєждоусѣтии просторъ свѣтѣхъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ