Difference between revisions of "Срьбьскохръватьско ѩꙁꙑчьно събраниѥ"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
[[File:Serbo croatian language2005.png|thumb|right]]
[[File:Serbo croatian languages2006.png|thumb|right]]
''' Срьбьскохръва́тьскъ ѩꙁꙑ́къ''' и {{lang-sr|српскохрватски језик/ srpskohrvatski jezik}} · тако жє '''хръва́тьскосрьбьскъ ѩꙁꙑ́къ''' ит҃д · южнословѣ́ньскоюжнословѣньско ѩꙁꙑ́чьноѩꙁꙑчьно събра́ниѥсъбраниѥ ижє [[Югосла́виꙗЮгославиꙗ|Социалистичьскѣ Съвѫꙁьнѣ Димократі́иДимократїи Югосла́вииЮгославии]] єпі́симьнъєпїсимьнъ ѩꙁꙑ́къѩꙁїкъ от 1945 лѣ́талѣта до распада ССД҃Ю 1991 лѣ́талѣта бѣ ⁙ Сѧ къ їндоєѵрѡ́пьскаїндоєѵрѡпьска дрѣвєсє словѣ́ньскасловѣньска вѣтвиꙗ южнословѣ́ньсцѣюжнословѣньсцѣ вѣ́твивѣтви оноситъ ⁙ Глаго́лѭщьГлаголѭщь люди́илюдии 40 тꙑ́сѫщьтꙑсѫщь сѫ́тъсѫтъ
 
Срьбьскохръва́тьскѣСрьбьскохръватьскѣ ѩꙁꙑкѣ дъвама основьнама обраꙁома ѥстє́ѥстѥ : [[Въстокъ|Въсточьнъ]] жє [[Срь́бьскъСрьбьскъ ѩꙁꙑ́къѩꙁꙑкъ|срьбьскъ]] ѥ́стъѥстъ и [[Ꙁа́падъꙀападъ|ꙁападьнъ]] жє [[Хръва́тьскъХръватьскъ ѩꙁꙑ́къѩꙁꙑкъ|хръва́тьскъхръватьскъ]] ѥ́стъѥстъ ⁙ Нѣции ꙗко [[Югъ|южьнъ]] обраꙁъ [[Бо́сньскъБосньскъ ѩꙁꙑ́къѩꙁꙑкъ|бо́сньскъбосньскъ]] мьнѧтъ ⁙ Нꙑнѣ с҄и ѩꙁꙑци́ давьнѣхъ югославьскъ димократі́ѩдимократїѩ єпі́симьнꙑєпїсимьнꙑ сѫ́тъсѫтъ
 
{{Interwiki|sh|Glavna stranica / Главна страница|срьбьскохръва́тьскомьсрьбьскохръватьскомь|}}
 
[[Катигорїꙗ:Словѣньсци ѩꙁꙑци]]
1.579

мѣнъ