Difference between revisions of "Ѳєодѡръ Достоѥвьскꙑи"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
(нова страница ⁖ Дѣло:Vasily Perov - Портрет Ф.М.Достоевского - Google Art Project.jpg|thumb|Шарописьнъ обра... ⁖ сътворєна ѥстъ)
 
м҃л
[[Дѣло:Vasily Perov - Портрет Ф.М.Достоевского - Google Art Project.jpg|thumb|Шарописьнъ обраꙁъ Ѳєодѡра Достоѥвьскаѥго · ижє Васїлїи Пєровъ сътвори]]
'''Ѳєодѡръ Михаиловищь Достоѥвьскꙑи''' и {{lang-ru|Фёдор Михайлович Достоевский}} или старомь положєниѥмь {{lat-ga|''Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій''}} · рождєнъ ѥстъ ноємврїꙗ 11 дьнꙗ 1821лѣта1821 лѣта [[Москъва|Москъвѣ]] и оумрє фєвроуарїꙗ 9 дьнꙗ 1881 лѣта [[Санктъ Пєтєрбоургъ|Санктъ Пєтєрбоурꙃѣ]] ⁙ [[Роусьсци|Роусьскъ]] пьсатєль и фїлософъ<ref>{{lat-ga|Достоевский Федор Михайлович // Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. — М. : Инфра-М, 2003. — 576 с. — (Библиотека словарей «Инфра-М»). — ISBN 586225403-X.}}</ref> ѥстъ ⁙ Съотъвѣтьствьнъ члѣнъ Пєтєрбоуржьскꙑ акадимїѩ оучєнии отъ 1877 лѣта ѥстъ<ref>{{lat-ga|Орнатская Т. И., Туниманов В. А. Достоевский Фёдор Михайлович // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь.. — М.: Большая российская энциклопедия, 1992. — Т. 2. — С. 165—177. — 624 с. — ISBN 5-85270-064-9.}}</ref>
 
Къниꙃѣхъ Достоѥвьскаѥго новꙑ обраꙁи роусьска рѣснотопьсаниꙗ авлѥнꙑ бѣ · нъ напрьва то вєлика въниманиꙗ отъ людии нє поѩло ѥстъ и тъкъмо по сътворѥнии къниꙃи ⁖ Братиѥ Карамаꙁовꙑ ⁖ и рєчєниꙗ о [[Алєѯандръ Поушькинъ|Алєѯандрѣ Поушькинѣ]] Ѳєодѡръ Достоѥвьскꙑи вєльми вѣдомъ сталъ ѥстъ
295

мѣнъ