Open main menu
Нєонълампа

Нєонъ · ꙁнакъ Ne · аєръ ѥстъ ⁙ Ѥгожє число въ пєрїодичьсцѣ сѷстимѣ 10 ѥстъ ⁙ Атомьна масса 20,1797(6) г҃/молъ ѥстъ ⁙

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ