Ꙁлато и латиньскꙑ aurum · ꙁнакъ Au · мєталлъ ѥстъ ⁙ Ѥгожє число въ пєрїодичьстѣ сѷстимѣ 79 ѥстъ ⁙ Атомьна масса 196.966569(4)[1] г/молъ ѥстъ

Ꙁлато

Ꙁлато драгоцѣньнъ мєталл сѧ авлꙗѥтъ · того дѣл҄ьма ꙗко платьно срѣдьство отъ давьн҄ь врѣмєнъ польꙃєвало сѧ ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ такождє илєктронїкꙑ дѣлании сѧ польꙃоуѥтъ

кладѧꙃиисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
  1. Michael E. Wieser, Norman Holden, Tyler B. Coplen, John K. Böhlke, Michael Berglund, Willi A. Brand, Paul De Bièvre, Manfred Gröning, Robert D. Loss, Juris Meija, Takafumi Hirata, Thomas Prohaska, Ronny Schoenberg, Glenda O’Connor, Thomas Walczyk, Shige Yoneda, Xiang‑Kun Zhu. Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report) // Pure and Applied Chemistry. — 2013. — Vol. 85, no. 5. — P. 1047-1078. — DOI:10.1351/PAC-REP-13-03-02.