Translationисправлѥниѥ

Here you go:

{{SITENAME}} иматъ '''[[Special:NewPages|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' {{PLURAL:{{NUMBEROFARTICLES}}|члѣнъ|члѣна|члѣни|члѣнъ}} · '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFEDITS}}]]''' {{PLURAL:{{NUMBEROFEDITS}}|мѣнѫ|мѣнѣ|мѣнꙑ|мѣнъ}} и '''[[Special:ActiveUsers|{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}]]''' {{PLURAL:{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}|польꙃєватєл҄ь ижє дѣꙗтєльнъ въ послѣдьн҄ь мѣсѧць бѣ|польꙃєватєли ижє дѣꙗтєльна въ послѣдьн҄ь мѣсѧць бѣстє|польꙃєватєлꙗ ижє дѣꙗтєльнꙑ въ послѣдьн҄ь мѣсѧць бѣшѧ|польꙃєватєлъ ижє дѣꙗтєльнꙑ въ послѣдьн҄ь мѣсѧць бѣшѧ}}

аѵтоматїчьно оновлѥниѥ

дѣꙗнии нє сътвор҄ии польꙃєватєл҄ь 

Да бѫдєтъ сила съ тобоѭ

ОилЪ (бєсѣда) 15:19, фєвроуарїꙗ 10 числа, 2016 (UTC)