Прокєссоръ · англїиска словєсє processor прѣложєниѥ · орѫдиѥ въ ищислитєл҄и ѥстъ · ѥжє алгорѷѳмꙑ · да волѭ чєловѣчьскѫѭ дѣлаєтъ