Романьсци ѩꙁꙑци

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Романьсти ѩꙁꙑци ⁖)

Рома́ньсци ѩꙁꙑци́ сѫ́тъ родьствьни ѩꙁꙑци ижє такождє їндоєѵрѡпєисци сѫтъ ⁙ С҄ими ѩꙁꙑкꙑ Єѵрѡпѣ · Амєрїцѣ и Афрїцѣ людиѥ глаголѭтъ ⁙ Романьсци ѩꙁꙑци отъ латиньскаѥго ѩꙁꙑка исхождєниѥ имѫтъ

Романьсць ѩꙁꙑкъ простор

Ѩꙁꙑциисправлѥниѥ