Синдаринъ ѩꙁꙑкъ сътворєнъ ѥстъ · ѥгожє Джонъ Толкинъ сътвори

Пѣснь єлфъ · пьсана синдариномь

Синдаринъ ѩꙁꙑкъ єлфъ бѣ · такождє и квєниꙗ бѣ

Синдарина аꙁъбоукъви киртъ и тєнгваръ нарєкаєми ѥстє · нъ мьного аꙁъбоукъвиѭ латиньскоѭ пьсанъ ѥстъ

фѡнимꙑисправлѥниѥ

съгласьнꙑисправлѥниѥ

гѫбьнꙑ ѩꙁꙑчьнꙑ гръловꙑ
p b t d k ɡ
f v θ ð1 s ɬ x h
m n ŋ
r̥ r
l j ʍ w

гласьнꙑисправлѥниѥ

i y u ɛ ɔ a ai ei ui au