Способꙑ любодѣꙗниꙗ

способъ любодѣꙗниꙗ
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Способы любодѣѧниѧ ⁖)

Способꙑ любодѣꙗниꙗ бꙑваѭтъ роꙁьнꙑми · нъ ѥдьнъ тѷпъ вєльми любѧтъ людиѥ · Онъ рєкомъ мѫжъ надъ жєноѭ

Способꙑ любодѣꙗниꙗ

исправлѥниѥ

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ

Всєлєнскаѧ мрєжа

исправлѥниѥ