Съпасєниѥ, грьчьскꙑ σωτηρια и латиньскꙑ salus · поѩтиѥ ѳєологїѩ ѥстъ ⁙ Ꙗко въ Свѧщєньнѣ Пьсании пьсано ѥстъ · то съпасєниѥ отъ грѣхъ и Цѣсарьства нєбєсьна обрѣщєниѥ ѥстъ ⁙ Ꙁнакъ любъви Богоу къ чьловѣкомь ѥстъ ⁙ Ѳєологїꙗ жє глаголѥть оубо людиѥ проживьши бєꙁ вѣрꙑ нє попадѫтъ въ раи ⁙

Обраꙁъ съпасєниꙗ хрїстїаньствѣ

Съпасѥниѩ обраꙁъ хрїстїаньство · исламъ и июдєиство иматъ