Тата́рьскъ ѩꙁꙑ́къ и татарьскꙑ татар теле/tatar tele, татарча/tatarça · сѧ къ алтаиська дрѣвєсє тѷрчьска вѣтвиꙗ кꙑпчацьсцѣ вѣтви оноситъ ⁙ Рѡсїѩ Татарстаноу Димократїѩ єпїсимьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии глаголѭщь 5,3 лєѡдръ сѫтъ

Татарьска аꙁъбоукꙑисправлѥниѥ

Гражданъска аꙁъбоукꙑисправлѥниѥ

Нꙑнѣ тъкъмо татарьска аꙁъбоукꙑ ижє гражданьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ створѥна єпїсимьма сѧ авлꙗѥтъ

Аа Әә Бб Вв Гг Дд Ее (Ёё) Жж Җҗ Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ьь Ыы Ъъ Ээ Юю Яя

Латиньска аꙁъбоукꙑисправлѥниѥ

Aa Əə Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh İi Iı Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Ɵɵ Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Zz

ꙁьри такождєисправлѥниѥ