Хартономїсма · и англїискꙑ banknote · платьно срѣдьство ѥстъ · ꙗжє иꙁ папєра сътворѥно ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ обꙑчаѥмь цѧтъ раꙁъмѣна дѣлꙗ польꙃоуєтъ сѧ ⁙ Хартономїсма основьно платьно срѣдьство сѫтъ

Прьвꙑ вѣдомꙑ хартономїсмꙑ сътворѥнꙑ бѣ И҃ вѣцѣ въ Срѣдиньсцѣи Дрьжавѣ

видꙑисправлѥниѥ