Ꙗрєнъ и англїискꙑ Yaren · наивєликъ градъ дрьжавꙑ Наоуроу ѥстъ ⁙ Єпїсимьна стольна града сѥи дрьжавѣ нѣстъ · нъ правитєл҄ьство ꙁємли сѥмь градѣ сѧ находитъ ⁙ Такъждє с҄ь градъ иматъ каѳєдрал҄ьнъ съборъ ⁙

Обраꙁъ Црькъви Наоуроу.

Людии обитаѥтъ 747 чєловѣкъ.