Арисъ · Арєи или Арєа (ꙁнакъ: ♂) и латиньскꙑ Mars нєбєсьно тѣло ꙁъваноѥ планитоѭ ѥстъ · ѥжє отъ Слъньца въ Слъньчьнѣ сѷстимѣ чєтврьто ѥстъ ⁙ Арисъ дъва природьнꙑхъ съпѫтьника Фобосъ и Дєимосъ иматъ ⁙

Tharsis and Valles Marineris - Mars Orbiter Mission (30055660701).png

Въкрѫгъ Слъньца Арисъ въ тєщєниѥ 686 дьнь пльно обращєниѥ сътворꙗѥтъ и въкрѫгъ своѩ жє оси въ тєщєниѥ 1 дьнꙗ