Слъ́ньцє (☉) ꙃвѣꙁда ѥстъ · вьсѣхъ ꙃвѣꙁдъ намъ ближьши · срьдьцє Слъньчьнꙑ сѷстимꙑ ѥстъ ⁙ Окрѫгъ Слъньца 8 вєликъ нѣбєсьнъ тѣлєсъ вращаѥтъ сѧ : Єрмисъ · Афродїта · Ꙁємлꙗ · Арисъ · Дїасъ · Кронъ · Оуранъ и Посїдѡнъ · и такождє мъногꙑ малꙑ тѣлєса сѫтъ ⁙ Слъньчьно иꙁлоучєниѥ Ꙁємли житєлъ животоу помогаѥтъ · наприкладъ фѡтонꙑ фѡтосѷнтєꙁа дѣлꙗ ноуждьнꙑ сѫтъ ⁙ Слъньцє отъ Ꙁємлѩ на 149,6 лєѡдръ х҃м лєжитъ

Слъньцє
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ