Благовѣствова́ниѥ или Єѵангє́лїѥ и грьчьскꙑ ευαγγέλιον · свѧта хрїстїаньска кънигꙑ ѥстъ · ꙗжє бїографїѭ Їиса Хрїста съдрьжитъ · ꙗжє Новаѥго Ꙁавѣта чѧстъ ѥстъ ⁙ Хрїстїанє ꙗко истиньнꙑ толико чєтꙑри благовѣствованиꙗ мьнѧтъ · ихъжє творьцꙑ апостолꙑ Матѳїи · Маркъ · Лоука и Їѡаннъ сѫтъ ⁙ Инꙑѩ жє оубо сѫтъ апокрѷфꙑ

Отъ Їѡанна свѧто благовѣствованиѥ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ