Словѣньскꙑѩ Википєдїѩ ꙁнакъ

Википє́дїꙗ · англїискꙑ Wikipedia /ˌwɪkɪˈpiːdɪə/ идє ⁖ вики ⁖ иꙁъ хаваискаѥго ѩꙁꙑка поѩто ѥстъ · а ⁖ -пєдїꙗ ⁖ иꙁъ грьчьска словєсє ⁖ єнкѷклопєдїꙗ ⁖ · мъногꙑ ѩꙁꙑкꙑ єнкѷклопєдїꙗ ѥстъ · Мєждоусѣтии пьсана ѥстъ · ѭжє къжьдо иꙁмѣнꙗти можєтъ ⁙ Викимєдїѩ опꙑтьствованиѥ ѥстъ ⁙ Почѧта ѥстъ 2001 лѣта Джимомь Вєилсомь и Лаврєнсомь Сєнгєромь[1]Википєдїѩ чѧстъ словѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь почѧта ѥстъ їоунїи 2006 лѣта ⁙ Наибол҄ии Википєдїѩ тлъкъ англїискꙑимь ѩꙁꙑкомь пьсанъ ѥстъ · ижє 4 лєѡдръ члѣнъ дрьжитъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Википєдїꙗ почѧта ѥстъ 2001 лѣта · ꙗко Ноупєдїѩ доплънѥниѥ ⁙ Ноупєдїꙗ мєждоусѣтьна єнкѷклопєдїꙗ бѣ · ѭжє толико оучєнꙑ людиѥ исправлꙗти и творити новꙑ страницѧ могли ⁙ Википєдїꙗ жє тєхнологїѩ ⁖ вики ⁖ оустроѥна ѥстъ · посѥмоу ѭжє къжьдо иꙁмѣнꙗти можєтъ ⁙ Википєдїѭ болѥ людии польꙃєвати стало бѣ и нꙑнѣ она самостоꙗтєл҄ьно опꙑтьствованиѥ ѥстъ · а Ноупєдїꙗ жє 2003 лѣта поничьжєна бѣ

Прьвъ Википєдїѩ тлъкъ англїискъ бѣ · нъ съ мартїꙗ 2001 лѣта Википєдїѩ дроугꙑ ѩꙁꙑкꙑ сътворѥниѥ почѧто бѣ ⁙ Нꙑнѣ Википєдїꙗ 276 ѩꙁꙑкꙑ пьсана ѥстъ

кладѧꙃиисправлѥниѥ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ