Ꙁвѣрь

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Звѣрь ⁖)

Ꙁвѣриѥ и латиньскꙑ Theria ѥстъ сѫщьства на ꙁємли ⁙

тѣло исправлѥниѥ

Ꙁвѣриѥ имѫтъ члѣни тѣла

ꙗдєниꙗ исправлѥниѥ

Ꙁвѣри млєкъмъ кормꙗтъ сѧ ⁙ Онѣ рождаѭтъ сѧ живꙑми и рєкомꙑꙗ ѥстъ ꙁвѣрѣнꙗтꙑ ⁙ Млєко имъ даѭтъ ѥстъ ихъ мати

Ꙗдєниꙗ рослꙑхъ ꙁвѣриѥ сѫтъ

Ꙁвѣриѥ бꙑсть нєбєспєчьнꙑ дѣлꙗ чєловѣка · ибо могѫтъ ꙗсти оного

ꙁьри такъждє исправлѥниѥ