Тѣло и латиньскꙑ corpus ѥстъ плоть ꙁвѣрꙗ и скота и ч҃лвѣка ⁙ Тѣло хранитъ ѥстъ доушѫ и плоть

Члѣни тѣлаисправлѥниѥ

Члѣни тѣла сѫтъ мѧсо и кръвь

Чл҃вѣчьскъисправлѥниѥ

Члѣни тѣла чл҃вѣка сѫтъ

Ꙁвѣриѥ и скотꙑисправлѥниѥ

Члѣни тѣла ꙁвѣриꙗ и скота сѫтъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ