Илєктровлакъ Є҃Р1 и роусьскꙑ Электропоезд ЭР1 · єписі́мьнꙑ имєна ⁖62-12⁖ ⁖62-13⁖ и ⁖62-14⁖ ѥстъ · главьно жє имѧ ⁖62-11⁖ ѥстъ ⁙ сътворѥнъ градѣ Риꙃѣ отъ 1957 лѣ́та по 1962 лѣ́та ѥ́стъ ⁙ Сѣмиꙗ влацъ нєиꙁъмѣньна илєктричьска тока ѥ́стъ

ЭР1-06-09 (2303).jpg

ꙁьри такождєисправлѥниѥ