Илєктровла́къ Є҄Р2 и роусьскꙑ Электропоезд ЭР2 · єписі́мьно имѧ 62-61,2 · сътворѥнъ градѣ Риꙃѣ о 1962 лѣ́та по 1984 лѣ́та ѥ́стъ ⁙ Сѣмиꙗ влацъ нєиꙁмѣнна илєктричьска тока ѥ́стъ

ER2-1290 Kareila.jpg

ꙁьри такождєисправлѥниѥ