Мати ѥстъ члѣнъ дроужини и можєтъ бꙑти главоѭ родоу ⁙ Она иматъ чадъ:

Сии чада ꙁачинаѥтъ мати отъ отьца ⁙ Онъ сѫтъ мѫжь матєрє