Сꙑнъ члѣнъ сѣмиѧ мѫжьскаѥго пола ѥстъ ⁙ Сꙑнъ отъ отьча и отъ матєрє сѧ родитъ

Виждь • сродниковъ • Отца • и • мати • съ • чадами : Срєдъ • нихъ • В҃ • чада :