Млеко

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Млѣко ⁖)

Млѣко · грьчьскꙑ γᾰ́λᾰ, латиньскꙑ lac, роусьскꙑ молоко, блъгарьскꙑ мляко · ѥстъ жиждька дѣлꙗ питиꙗ ⁙ Ѥго могѫтъ пити въси ꙁвѣриѥ и людиѥ ⁙ Млѣко иматъ обраꙁъ бѣлꙑ жиждькꙑ ⁙

Млѣко

Иꙁ млѣка дроугꙑ ꙗдєниꙗ могѫтъ дѣлати · наприкладъ сꙑръ ово тварогъ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ