Жєна Мѫжь

Одѣꙗниѥ ѥстъ покровъ дѣлꙗ тѣла чєловѣка и домащьнꙗ ꙁвѣрꙗ ⁙ Одѣꙗниѥ бранитъ ѥго тѣло отъ хладоу и мраꙁоу ⁙ Оно можєтъ бꙑти иꙁъ:

ꙁьри такъждє исправлѥниѥ