Оуралъ и роусьскꙑ Оуралъ · Рѡсїи рѣка ѥстъ ⁙ Длина ѥѩ 2428 х҃м ѥстъ ⁙ Оурала начѧло Башкортостанѣ ѥстъ · а дєлта ѥѩ ꙁападѣ Каꙁахстана ѥстъ ⁙ Рѣкꙑ водꙑ въ Каспїиско морѥ тєкѫтъ сѫтъ ⁙

uras Šentjanževka v Fino-Ogrskem

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ