Каꙁахста́нъ и каꙁачьскꙑ Қазақстан · роусьскꙑ Казахстан · єпїсимьно имѧ Каꙁахстанъ Димократїꙗ и каꙁачьскꙑ Қазақстан Республикасы · роусьскꙑ Республика Казахстан · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ и такождє срѣдьнѩ Асїѩ вєлика дрьжава ѥстъ ⁙ Каꙁахстана стольнъ градъ Астана ѥстъ ⁙ Людии 16 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Каꙁахстана дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ каꙁашьскъ ѥстъ ⁙ Мъногꙑ людиѥ такождє роусьскомь ѩꙁꙑкомь бєсѣдоуѭтъ · онжє єпїсимьнъ ѩꙁꙑкъ сѧ авлꙗѥтъ

Каzахстанъ Димократїıa
Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Алаш!» (їсторїчьно)
«Алға Қазақстан!" (дрьжавьно)

Каꙁахстанъ ха́рта
Каꙁахстанъ ха́рта

стольнъ градъ  Астана
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ каꙁашьскъ (дрьжавьнъ)
роусьскъ (єпїсимьнъ)
 - ѥлбасꙑ Ноурсоултанъ Наꙁарбаѥвъ
 - преꙁидентъ ​Касꙑмъ​-Жомартъ Токаѥвъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 2 724 900 х҃м²
въсєлѥниѥ 18 лєѡдръ

Їсторїıa исправлѥниѥ

 
Каꙁашьскꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократїѩ ꙁнамѧ

Каꙁахстанъ ѥстъ сталъ самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 1991 лѣта послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа ⁙ Прьвꙑи и нꙑнѣшьнъ Каꙁахстана прѣдъсѣдатєл҄ь Ноурсоултанъ Наꙁарбаѥвъ ѥстъ

Zьри такождє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ