Ѫгри
Magyarország


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Cum Deo pro Patria et Libertate (латиньскъ)

Ѫгри ха́рта

стольнъ градъ Боудапєщь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѫгрьскъ
строѥниѥ правитєл҄ьствєна прѣдъсѣдатєл҄ьска димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ь Викторъ Орбанъ
самостоꙗтѣль
895 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 93 030 х҃м²
въсєлѥниѥ 10 лєѡдръ

Ѫгри и ѫгрьскꙑ Magyarország · Срѣдьни Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Ѫгрь Боудапєщь ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 10 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Ѫгрь ѫгрьскъ ѥстъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

 
Ѫгрьскъ прѣдъсѣдатєл҄ьство на брѣꙃѣ Доунавѣ

Самостоꙗтѣльнаꙗ дрьжава отъ 895 лѣта ѥстъ ⁙ Ѫгри ꙗко нꙑнѣшьнꙗ димократїꙗ 1989 лѣта почѧта бѣ ⁙ Ѫгрє вънидошѧ съставѣ Єѵрѡпьска съвѫꙁа въкоупьно съ 9 инꙑхъ єѵрѡпьскꙑихъ дрьжавъ 2004 лѣта бѣ

До 2012 лѣта єпїсимьно имѧ Ѫгрьска Димократїꙗ и ѫгрьскꙑ Magyar Köztársaság бѣ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ