Open main menu

Босна́
Bosna i Hercegovina
Босна и Херцеговина


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъБосна ха́рта

стольнъ градъ Сараѥво
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ босньскъ, срьбьскъ, хръватьскъ
самостоꙗтѣль
1992
пространиѥ  
- вьсѩ 51 129 х҃м²
въсєлѥниѥ 4 лєѡдръ

Босна́ и срьбьскохръватьскꙑ Bosna i Hercegovina, Босна и Херцеговина · страна и дрьжава срѣдьн̑иихъ Балканъ ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Сараѥво ѥстъ ⁙ Дрьжавьни ѩꙁꙑци босньскъ · срьбьскъ и хръватьскъ сѫтъ ⁙ Боснꙑ людии 4 лєѡдръ обитаѥтъ

Bosnia and Hercegovina map.png