43°52′00″ с҃ш 18°25′00″ в҃д / 43.866667° с҃ш 18.416667° в҃д. (G)


Сараѥво
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Босны знамѧБосна
Людии обитаѥтъ 802 тꙑсѧщи


Сараѥво · босньскꙑ и хрьватьскꙑ Sarajevo · срьбьскꙑ Сарајево · Боснꙑ стольнъ и наибол҄ии градъ ѥсть ⁙ Основанъ 1263 ѥстъ лѣта ⁙ Града имєна Врьхъ Босна (Босноваръ) · Босна Сараи · Сараи Ова бѣахѫ ⁙ Сараѥвѣ людии 802 тꙑсѧщи обитаѥтъ

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ