Амстєрдамъ
гра́дъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Нидєрландꙑ
Людии обитаѥтъ 869 709
Основанъ ѥстъ 1275


Амстєрдамъ · и нидєрландьскꙑ Amsterdam · Нидєрландъ стольнъ градъ отъ 1814 лѣта ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 869 709 · а въкоупьно съ градьскꙑимь окрѫгомь жє 2,4 лєѡдра ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Амстєлѣ · и отъ ѥѩжє имѧ иматъ ⁙ Съꙁиждєнъ 90 островахъ ѥстъ ⁙

Помѣновєнъ ꙁапрьва лѣтопьси лѣта 1275 ѥстъ ⁙ 2005 лѣта сѷмволъ ⁖ I amsterdam ⁖ сътворѥнъ бѣ

ꙁьри такъждє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ