Братислава
ꙁнамѧ
Дрьжава Словѣньска знамѧ Словѣньско
Людии обитаѥтъ 425 тꙑсѫщь
Основанъ ѥстъ 907


Братислава (карпатьско-словѣньскꙑ Bratislava) Словѣньска стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ ѥстъ рѣцѣ Доунавѣ · людии обитаѥтъ 425 тꙑсѫщь ⁙ Помѣновєна ꙁапрьва лѣтописи лѣта 907 ѥстъ


Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ