Доублинъ
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Єирь
Людии обитаѥтъ 1 173 179
Основанъ ѥстъ 841


Доублинъ · англїискꙑ Dublin · єирьскꙑ Baile Átha CliathЄири стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 1 173 179 ⁙ Основанъ лѣта 841 бѣ ⁙ Ꙁьданъ мѣстѣ въпадєниꙗ рѣкꙑ Лиффи въ Єирьско морѥ ѥстъ

ꙁьри такъждє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ