Брюѯєль
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Бєлгїѥ
Людии обитаѥтъ 185 тꙑсѫщь
Основанъ ѥстъ Ѕ҃ вѣкъ


Брюѯєль · нидєрландьскꙑ Brussel · франкїискꙑ Bruxelles · Бєлгїꙗ и Єѵрѡпьска съвѫꙁа стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 185 тꙑсѫщь · въкоупомь съ Брюѯєльскоѭ стольноградьскоѭ чѧстиѭ жє 2 лєѡдра сѫтъ

Градъ основанъ Ѕ҃ вѣцѣ · а помѣновєнъ ꙁапрьва лѣтопьси 966 лѣта бѣ

Брюѯєлꙗ видꙑ

исправлѥниѥ
 

ꙁьри такъждє

исправлѥниѥ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ