Кꙑѥвъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Ѹкраины знамѧ Оукраина
Глава Виталии Кличко · ꙗко градьскъ глава
Людии обитаѥтъ 2 890 836Кꙑ́ѥвъ и оукраиньскꙑ Київ · Оукраинꙑ стольнъ и Кꙑѥвьскꙑ области главьнъ градъ ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Дънѣпрѣ ѥстъ ⁙ Людии 2,6 лєѡдръ обитаѥтъ и ꙁовоми сѫтъ Кꙑꙗнє ⁙ Ирѡи градъ ѥстъ

Кꙑѥвъ жє дрєвлѥ стольнъ градъ Роуси бѣашє

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ