48°52′00″ с҃ш 2°19′59″ в҃д / 48.866667° с҃ш 2.333056° в҃д. (G)


Парижь
гра́дъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Франкїѩ знамѧ Франкі́ꙗ
Людии обитаѥтъ 2.200 тꙑсѫщь


Пари́жь · как дроугъ обраꙁъ : Парі́сїѥ · по грьчьскоу ѩꙁꙑкоу́ · франкїискꙑ Paris · Франкі́ѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 2200 тꙑсѫщь ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Сикоуанѣ

Парижа видꙑ

исправлѥниѥ

ꙁьри́ та́кождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ