41°54′00″ с҃ш 12°30′00″ в҃д / 41.9° с҃ш 12.5° в҃д. (G)


Римъ
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Италїѩ знамѧ Їталїꙗ
Людии обитаѥтъ 2,705,603
Основанъ ѥстъ 753 лѣта до х҃р


Ри́мъ инако жє и Роу́мъ и латиньскꙑ Rōma · италїискꙑ Roma · южьнꙑ Єѵрѡпꙑ вєликъ градъ ѥстъ ⁙ Їталїѩ стольнъ и Латїꙗ области главьнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 2,7 лєѡдръ ⁙ Основанъ 753 лѣта до х҃р ѥстъ ⁙ Напрьва стольнъ градъ Римьскꙑ димократїѩ а послѣди и Римьскꙑ аѵтократѡрїѩ бѣ · того дѣла ѥдинъ иꙁ наидрєвл҄ьн҄ь свѣта градъ ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ ѥстъ Тибрѣ рѣцѣ

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ