Лисабонъ
гра́дъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Портогалїꙗ
Людии обитаѥтъ 505 526
Основанъ ѥстъ 205 до Х҃Р


Лисабонъ · и портогальскꙑ Lisboa · Портогалїѩ стольнъ градъ и Ꙁападьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ наистарѣи градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 505 526 ⁙ Ꙁьданъ дєлтѣ рѣкꙑ Тєжоу · въ 15 х҃м одалѥн҄ии отъ Атлантїчьска ѡкєана сѫтъ ⁙ Лисабонъ на 53 чѧсти · и портогальскꙑ freguesias · дѣлєнъ ѥстъ

Помѣновєнъ ꙁапрьва лѣтопьси лѣта 205 до Х҃Р ꙗко римьско посѣлѥниѥ бѣ

 

ꙁьри такъждє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ