Подъгорица
ꙁнамѧ
Дрьжава Чрьныѩ Горы знамѧ Чрьна Гора
Людии обитаѥтъ 169.132


Подъгорица и срьбьскꙑ Подгорица/Podgorica · Чрьнꙑ Горꙑ стольнъ градъ ѥсть ⁙ Построѥна рѣцѣ Морачи ѥсть ⁙ Людии обитаѥтъ 169 132 ⁙ Сѥго града имєни Рꙑбьница и Тїтоградъ бѣашєтє ⁙ Подъгорица стала ѥстъ пакꙑ стольнъ градъ послѣди їоунїꙗ 2006 годѣ · стольнъ градъ Чрьнꙑ Горꙑ Цєтиниѥ бѣашє

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ