51°30′28″ с҃ш 0°07′47″ в҃д / 51.507778° с҃ш 0.129722° в҃д. (G)


Лондонъ
градъ
Дрьжава Великы Британїѩ знамѧ Вєлика Британїꙗ
Глава Садикъ Ханъ
Людии обитаѥтъ 7 556 900
Основанъ ѥстъ 43 лѣта до Р҃Х


Ло́ндонъ и англїискꙑ London · франкїискꙑ Londres · латиньскꙑ Londinium · Вєликꙑ Британїѩ стольнъ градъ ѥсть и наиболѥ Єѵрѡпꙑ сєлѥниѥ ⁙ Людии обитаѥтъ 7,5 лєѡдръ ⁙ Града пространиѥ 1706,8 к҃м² ѥстъ

43 лѣта до Р҃Х приидошѧ островꙑ Британьскꙑ вои римьстии ⁙ Воиско жє отъ Аѵлиꙗ Плаѵтиꙗ вєдомо мостъ сътвори надъ рѣкоѭ Тємꙁоѭ да оудобь на онъ полъ прѣидѫтъ ⁙ Полѣ сєвѣрьнѣ основанъ бѣ градъ Лондинии имєньмъ ⁙ Въ лѣто жє 200 отъ Р҃Х съꙁъдаша ѥмоу стѣнѫ ⁙ Ꙁападьнѣ Римьсцѣ дрьжавѣ падъшєи бѣашє градъ тъщь вєсьма · людиѥ рѣдъции тамо живѣахѫ и храмꙑ мъноꙃи раꙁдроушахѫ сѧ ⁙ Тъкъмо въ вѣцѣ сєдьмомъ почѧшѧ градъ въꙁраждати сѧ ⁙ Лѣтоу 604 бꙑвъшю сътворєна бѣ прьва свѧтааго Паѵла съборьна црькꙑ ⁙ Вѣкоу обачє 9 бꙑвьшю приидошѧ варѧꙃи и сънꙗтиꙗ мънога бѣахѫ блиꙁъ града

 
Лондоньска вѣжа

1066 лѣта Вилиамъ Нормандьскъ Вєстминстєрьскомь монастирѣ нарєчє сѧ кральмь англїискомь[1] и отъ того врѣмєнє Лондонъ исто стольно положєниѥ поѩашє и вьсѥ властии иꙁ раꙁнъ градъ въ ѥгожє прѣидє ⁙ Д҃І вѣка начѧлоу града въсєлѥниѥ дєсѧть тьмъ людии бѣ[2]


мєтрополїтєнъ

исправлѥниѥ
 
Лондоньскъ мєтрополїтєнъ · стасїꙗ ⁖ Врата Ланкастєръ ⁖

Лондонѣ прьвѣѥ прочиихъ свѣта градъ сътворєнъ бѣ мєтрополїтєнъ · сирѣчь пѫть колѣинъ подъꙁємьнъ ⁙ Лондоньскъ стольноградьскъ 1863 лѣта съꙁиждєнъ бѣ · ѥжє 1 вѣтъвь и 7 стасїѥ имѣшѧ · а нꙑнѣ жє лондоньскъ стольноградьскъ 14 вѣтъвии и 270 стасїѥ иматъ ⁙ Такъждє лондоньскꙑ обитатєлє мєтрополїтєнъ ⁖ трѫба ⁖ и англїискꙑ tube нарєкаѭтъ ѥстъ ⁙

  1. History – 1066 – King William // BBC
  2. Schofield, John; Vince, Alan (2003). Medieval Towns: The Archaeology of British Towns in Their European Setting. Continuum International Publishing Group. p. 26. ISBN 978-0-8264-6002-8.

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ