Рєикꙗвикъ
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Исландъ
Людии обитаѥтъ 134 010
Основанъ ѥстъ 874


Рєикꙗвикъ · исландьскꙑ Reykjavík · Исланда обьщина и стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 134 010 ⁙ Основанъ 874 лѣта бѣ · нарєчєнъ градъ отъ 1786 лѣта ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ брѣꙃѣ Атлантїчьска ѡкєана ѥстъ

Рєикꙗвикъ на 10 чѧстии дѣлѥнъ ѥстъ

ꙁьри такъждє

исправлѥниѥ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ