52°31′00″ с҃ш 13°23′00″ в҃д / 52.516667° с҃ш 13.383333° в҃д. (G)


Бєрлинъ
Градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Нѣмьць знамѧ Нѣмьци
Людии обитаѥтъ 3.440.000 · вѣсти 2.010 лѣта
Основанъ ѥстъ 1244


Бєрли́нъ и нѣмьчьскꙑ Berlin [bɛɐ̯ˈliːn] · Нѣмьць стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии 3,4 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Бєрлинъ помѣновєнъ ꙁапрьва 1244 лѣта ѥстъ ⁙ Рѣка Бєрлинѣ Хафєль · тако жє Шпрєи ѥстъ ⁙ Гра́дъ сѧ положєниѥмь самостоꙗтєл҄ьнѫ съвѫꙁьнѫ ѥдиницѫ одѣлꙗѥтъ

О 1961 лѣта до 1989 лѣта ꙁьдъ въ градѣ бѣ · на дъвѣ части градъ подѣлити и людии иꙁ ѥдьнꙑ въ дроугѣ нє поущани бѣахѫ ⁙ Въсто́чьнъ Бєрли́нъ Нѣмьчьскꙑ Народьнꙑ Димократїѩ стольнъ градъ бѣ · Ꙁападьнъ Бєрлинъ жє самостоꙗтєл҄ьнъ бѣ ⁙ 1990 лѣта по Нѣмьць ѥдьнѥниꙗ Бєрлинъ пакꙑ сталъ ѥстъ ихъжє стольнъ градъ


ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ