Съкопиѥ
ꙁнамѧ
Дрьжава Македонїѩ знамѧ Сѣвєрьна Макєдонїꙗ
Людии обитаѥтъ 521 569
Основанъ ѥстъ лѣта 3500 до х҃р


Съкопиѥ и макєдоньскꙑ Скопје · градъ на рѣцѣ имєньмъ Вардаръ ѥстъ · Сѣвєрьнꙑ Макєдонїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 521 тꙑсѫщѧ

Помєновєнъ напрьва Титомь Ливїѥмь въ А҃ вѣцѣ отъ Х҃Р ꙗко римьскъ воиньскъ градъ имєньмь Скоупи

Подъ властиѭ цѣсарꙗ Самоила Съкопиѥ стольнъ градъ Блъгарїѩ мєждоу лѣтꙑ 980 и 992 бѣашє · послѣди жє подъ властиѭ срьбъ и грькъ до лѣта 1392 бѣашє ⁙ Въ то врѣмѧ градъ османи ꙁаѩли бѣшѧ и нарєкъли ѥго имєньмь Ѷскѷбъ бѣшѧ

Послѣди Прьвꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ градъ подъ властиѭ Югославїѩ бѣашє а послѣди Въторꙑ жє сталъ бѣашє главьнъ градь югославьскꙑ Макєдоньскꙑ Социалистичьскꙑ Димократїѩ · ижє отъ 1991 самостоꙗтѣльна дрьжава ѥстъ

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ