Съкопиѥ
ꙁнамѧ
Дрьжава Македонїѩ знамѧ Сѣвєрьна Макєдонїꙗ
Людии обитаѥтъ 521 569
Основанъ ѥстъ лѣта 3500 до х҃р


Съкопиѥ и макєдоньскꙑ Скопје · градъ на рѣцѣ имєньмъ Вардаръ ѥстъ · Сѣвєрьнꙑ Макєдонїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 521 тꙑсѫщѧ

їсторїꙗ исправлѥниѥ

Помєновєнъ напрьва Титомь Ливїѥмь въ А҃ вѣцѣ отъ Х҃Р ꙗко римьскъ воиньскъ градъ имєньмь Скоупи

Подъ властиѭ цѣсарꙗ Самоила Съкопиѥ стольнъ градъ Блъгарїѩ мєждоу лѣтꙑ 980 и 992 бѣашє · послѣди жє подъ властиѭ срьбъ и грькъ до лѣта 1392 бѣашє ⁙ Въ то врѣмѧ градъ османи ꙁаѩли бѣшѧ и нарєкъли ѥго имєньмь Ѷскѷбъ бѣшѧ

Послѣди Прьвꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ градъ подъ властиѭ Югославїѩ бѣашє а послѣди Въторꙑ жє сталъ бѣашє главьнъ градь югославьскꙑ Макєдоньскꙑ Социалистичьскꙑ Димократїѩ · ижє отъ 1991 самостоꙗтѣльна дрьжава ѥстъ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ