Open main menu
Съкопиѥ
ꙁнамѧ
Flag of Skopje, North Macedonia.svg
Дрьжава Македонїѩ знамѧ Сѣвєрьна Макєдонїꙗ
Людии обитаѥтъ 521 569
Основанъ ѥстъ лѣта 3500 до х҃р
MKD muni nonn(Skopje).png


Съкопиѥ и макєдоньскꙑ Скопје · градъ на рѣцѣ имєньмъ Вардаръ ѥстъ · Сѣвєрьнꙑ Макєдонїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 521 тꙑсѫщѧ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Помєновєнъ напрьва Титомь Ливїѥмь въ А҃ вѣцѣ отъ Х҃Р ꙗко римьскъ воиньскъ градъ имєньмь Скоупи

Подъ властиѭ цѣсарꙗ Самоила Съкопиѥ стольнъ градъ Блъгарїѩ мєждоу лѣтꙑ 980 и 992 бѣашє · послѣди жє подъ властиѭ срьбъ и грькъ бѣашє до лѣта 1392 бѣашє ⁙ Въ то врѣмѧ градъ османи ꙁаѩли бѣшѧ и нарєкъли ѥго имєньмь Ѷскѷбъ бѣшѧ

Послѣди Прьвꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ градъ подъ властиѭ Югославїѩ бѣашє а послѣди Въторꙑ жє сталъ бѣашє главьнъ градь югославьскꙑ Макєдоньскꙑ Социалистичьскꙑ Димократїѩ · ижє отъ 1991 самостоꙗтѣльна дрьжава ѥстъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ