Кобєнхавнъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Копєнхагєнъ ⁖)

55°41′13″ с҃ш 12°35′00″ в҃д / 55.686944° с҃ш 12.583333° в҃д. (G)


Кобєнхавнъ
стольнъ градъ
ꙁнакъ
Дрьжава Данїѩ ꙁнамѧ Данїꙗ
Людии обитаѥтъ 1.199.224


Кобєнха́внъ даньскꙑ København · Данїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 1.100 тꙑсѫщь ⁙ Ꙁьданъ островоу Ꙁєландїи и Амагєрѣ ѥстъ

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ