Кралѥ́вьство Дані́ꙗ
Kongeriget Danmark


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke ⁖

Данїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Копєнхагєнъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ даньскъ
самостоꙗтѣль
И҃ столѣтиꙗ по Х҃Р
пространиѥ  
- вьсѩ 43 098,31 х҃м²
въсєлѥниѥ 5,5 лєѡдръ

Дані́ꙗ и даньскꙑ Danmark · єпїсимьно имѧ Кралѥ́вьство Дані́ꙗ и даньскꙑ Kongeriget Danmark · Сѣвєрьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Данїѩ Копєнхагєнъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 5,5 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Данїѩ даньскъ ѥстъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Кралѥвьство Данїꙗ И҃ столѣтиꙗ по Х҃Р почѧто бѣ

Данїꙗ въшьла въ съставъ Єѵрѡпьска Свѫꙁа 1973 лѣта бѣ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ